Nieuws

Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux gehouden op woensdag 16 november 2022 

De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) werd op woensdag 16 november 2022 samengeroepen voor haar 25e vergadering in de zetel van het Orthodox Aartsbisdom van België in Brussel. Voor meer informatie, zie OBB.
 

Afbeelding invoegen
 

  Overlijden priester Johan Visser 
 
Zondag 15 november werd bekend gemaakt dat priester Johan Visser onverwacht is overleden. Hij was ruim een jaar geleden begonnen om samen met aartspriester Josef Sikora een parochie op te bouwen in Hiaure, een vijftal kilometer ten noordwesten van Dokkum. De verslagenheid onder zijn familieleden, vrienden en collega's is groot. Nadere informatie over de begrafenis volgt. Eeuwige gedachtenis! 
 
Afbeelding invoegen

 
                    
                                      Eerste liturgieviering parochie Hiauwe, met vader Johan Visser en vader Josef Sikora
 
 Afbeelding invoegen
 
                              Kerkje in Hiaure        
  
 

Symposium met Oecumenisch Patriarch Bartholomeus

 
Op 6 en 7 november wordt het Symposium Water in Times of Climate Change gehouden in Amsterdam. Op woensdag 6 november is de Oecumenisch Patriarch Bartholomeus, Aartsbisschop van Constantinopel-Nieuw Rome, hoofdspreker aan de VU. Hij wordt wel de 'groene patriarch' genoemd wegens zijn inspanningen voor het milieu. Op 7 november vinden workshops plaats in het hoofdgebouw van de ABN-AMRO bank. Op de website van de organisatie staat meer informatie. Op vrijdag 8 november is de patriarch in Den Haag en in Rotterdam voor o.a. de viering van het 50-jarig jubileum van zijn Aartsbisdom in de Lage Landen.

 
 
 
 
 

17de bijeenkomst van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux
 
op maandag 3 juni 2019 te Brussel 


 
 

 
Concelebratie van de Grote Vasten op Zondag 7 april 2019
 
 
 

 Wanneer?  Zondag 7 april 2019 van 9:00 tot 12:00 uur
 Waar?  Kathedraal van de Heilige Nikolaas, Westzeedijk 333, 3015 AA Rotterdam
Bescherming van de burgers in Jemen 
 
Op donderdag 1 november heeft rabbijn Soetendorp, mede namens 40 religieuze leiders een brief aan de Minister-president verstuurd. 
De brief bevat een oproep tot politieke actie ter bescherming van de burgers in Jemen. Deze 40 religieuze leiders en vertegenwoordigers van levensbeschouwingen steunen deze brief.
Namens de Stichting OKIN en de Orthodoxe Bisschoppenconferentie heeft Monseigneur Athenagoras deze brief ondertekend. De brief is verstuurd naar de Minister-president en minister Kaag.
Dezelfde donderdag om 15:00 uur is de brief aan CU-Kamerlid Voordewind, CDA-Kamerlid Van Helvert en 50+ Kamerlid van Rooijen aangeboden. 
 
Hieronder vindt U de link naar het nieuwsbericht met de brief.
 
(geplaatst: 5 november 2018)
Oecumenisch Patriarchaat Aartsbisdom Brussel Exarchaat Nederland en Luxemburg

Orthodoxe Parochie van Heilige Nektarios
Hoogstraat 301A te Eindhoven

Zaterdag, 10 november 2018:
parochiefeestvan de Heilige Nektarios van Pentapolis

Pontificale Liturgie
Gecelebreerd door Z.E. Metropoliet Athenagoras

Metten om 9.15u; Goddelijke Liturgie om 10.30u

tijdens de Goddelijke Liturgie zal de priesterwijding worden toegediend aan

Diaken Silouan Medema

Na afloop is iedereen uitgenodigd aan het feestmaal
(geplaatst 27 oktober 2018)Persbericht van de Raad van Kerken van 10 oktober 2018 

De Raad van Kerken in Nederland benoemde hedenochtend in zijn plenaire vergadering een nieuwe algemeen secretaris, drs. Christien Crouwel. Het volledige persbericht treft U hier aan.
 
De Stichting OKIN heeft de kandidatuur van Mw. Crouwel van harte ondersteund.

(geplaatst 11 oktober 2018)

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen


Jaarlijkse gebedsweek in het teken van het zoeken naar recht


 

 

'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland. 
 
Meer informatie treft U aan in de bijlage.
 
(geplaatst: 15 juli 2018)

Poster-Week-van-Gebed-2019.png


Ontmoetingsdag 2018
 
 
Op 21 april zal een Ontmoetingsdag voor anglicanen, ooster-orthodoxen, oud-katholieken en oriëntalen worden gehouden in het
vergadercentrum "in de Driehoek", Willemsplantsoen 1-c, 3511 LA Utrecht. Aanvang: 10:30 uur
Gastheer: mgr. Joris Vercammen in samenspraak met metropoliet Athenagoras
 
Sprekers: vader Theodoor van der Voort, Rudolf Scheltinga en Samoil Dogan.
De officiële aankondiging van de Episcopale Kerken vindt u hier :  Uitnodiging Ontmoetingsdag 2018.pdf
 

(geplaatst: 11 maart 2018) 

 
In Memoriam Vader Sergei Ovsiannikov (14 augustus 1952 - 6 januari 2018)
 
 
De parochie van de Heilige Nikolaas van Myra in Amsterdam heeft ons medegedeeld dat in de kerstnacht, de rector, aartspriester Sergei Ovsiannikov, in vrede is heengegaan tot de Heer.

Onze parochie is door grote droefheid getroffen, maar ook diep dankbaar voor de vele jaren dat vader Sergei onze vader is geweest. Aartsbisschop Elisey zal op zondag 7 januari voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie om 9:30 een panichida celebreren. Na de Liturgie zal hij met de geestelijkheid het lichaam gereed maken voor de uitvaart.
 
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op 11 januari 2018 om 09:00 uur in de Kerk van de heilige Nikolaas van Myra (Tichelkerk), Lijnbaansgracht 47, 1015GR Amsterdam. 
Om 14:00 uur wordt vertrokken naar de begraafplaats Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 6, Driehuis.
Vanaf 15:00 uur wordt verzameld bij de ingang van de aula, waarna wordt vertrokken naar het graf.
 

Eeuwige gedachtenis aan onze dierbare vader Sergei.
 
(geplaatst: 8 januari 2018)
  Afbeelding invoegen     


Wijdingen in de Russisch-Orthodoxe kerk van de Heilige Nikolaas in Amsterdam
 
Op 16 en 17 december bracht aartsbisschop SIMON van Den Haag en Nederland een bezoek aan de parochiekerk van de Heilige Nikolaas van Myra  in Amsterdam. Vladyko kwam samen met de rector van de Kerk van Pokrov in Brussel, vader Adrian Allawi.
Zaterdagavond 16 december diende aartsbisschop Simon de Vigilie.
Op zondag 17 december, de dag van Heilige Grote Martelares Varvara, leidde aartsbisschop Simon de Goddelijke Liturgie in de Heilige Nikolaaskerk samen metarchimandriet Meletios (Webber), adjunct-secretaris van het bisdom priester Hildo Bos, hieromonnik vader Seraphim Standhardt, vader Adrian Allawi, vader Michael Bakker, aartsdiaken John Sewter, en de diakenen Johannes Veldmeijer, John Lena, Dimitri Dovger en Oleg Karlashchuk. 
Dankzij de videolink kon de rector van de parochie, vader Sergi Ovsiannikov, die nu in de ziekenhuis ligt, ook de dienst volgen. 

Voor het begin van de Liturgie wijdde de aartsbisschop Mihai Abramova tot lezer en hypodiaken.
Na de Grote Intocht werd diaken Lena  gewijd tot priester. Na het overbrengen van de Heilige Gaven vond de wijding plaats van Mihai Abramova tot diaken. 

In zijn toespraak aan het einde van de dienst, wees de bisschop erop hoe belangrijk voor hem de mensen in Nederland zijn, die het Licht van Christus aan moderne maatschappij  kunnen uitdragen.
Hij sprak ook zijn dankbaarheid uit aan de moderne technologie:  vader  Sergei kon volgen wat er in het altaar gebeurde.
Vervolgens gaf hij twee hoge patriarchale onderscheidingen aan de geestelijken van het bisdom: hieromonnik Serafim ontving een Palitsa en priester Michael Bakker kreeg een patriarchale oorkonde "als dank voor zijn grote service aan de Heilige Kerken en zijn felicitatie met zijn 50-jarige verjaardag.
Aartsbisschop Simon besloot met een mededeling dat, op verzoek van vader Sergei, de plichten van het abt van rector tijdens zijn ziekte aan archimandriet Meletios worden overgedragen.

Voor zijn vertrek naar Brussel bezocht aartsbisschop Simon vader Sergei in het ziekenhuis, samen met matoeshka Alyona en vader Hildo.

(geplaatst: 26 december 2017)