Patriarchaat van Antiochië

 
Parochies en kloosters van het Patriarchaat van Antiochië 
 
 Patriarchaat van Antiochië

 
Hoofd:  Metropoliet Isaac van Duitsland en Centraal Europa
Zetel:   Kathedraal van de heilige Demitrius
Adres:  Antiocheens Orthodox Metropolie
           Geranienweg 27-29, 
           50769 Köln, Duitsland

Tel:      +49 2 213795688 

Vertegenwoordiger in de adviesraad: Aartspriester Basilios Khamis
Mob:     +31 6 40283913
E-mail:  Basilioskhamis@hotmail.com
 
 
Parochies en kloosters:
 
Naam                     ParochieHeilige Moeder Gods Parochie (Amersfoort)
Rector                    Aartspriester Basilios Khamis
Adres kerk              Jacob Catslaan 28, 3818WK Amersfoort
Postadres               Comeniuslaan 73, 3706XC Zeist
Telefoon                 +31 6 5524 6561
Liturgische taal       Arabisch en Nederlands
Kalender                Grieks

Parochiefeest          8 september
Website
e-mail                    Basilioskhamis@hotmail.com