Brief van de OBB aan het bestuur van OJN en de organisatie van het Orthodox Zomerkamp

De Orthodoxe Bischoppenconferentie van de Benelux heeft naar aanleiding van de aanhoudende zorgelijke ontwikkelingen binnen het bestuur van de vereniging van Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en de uitbreiding van deze crisis naar het Orthodox Zomerkamp (OZK) een brief verstuurd aan het bestuur van OJN en de organisatie van het Orthodox Zomerkamp. In de huidige situatie achten de leden van de OBB het niet mogelijk de zegen te verlenen voor het Orthodox Zomerkamp 2024. Zij roepen hen die betrokken zijn bij het Orthodox Zomerkamp op om in gesprek te gaan over de vorm en inhoud van het OZK in de toekomst.