Geestelijken van de Russisch-Orthodoxe Kerk – Patriarchaat van Moskou

Patriarchaat van Moskou

Hoofd: Aartsbisschop Elisey van het bisdom van Den Haag en Nederland
Zetel: Kathedrale kerk van de heilige Maria Magdalena, Den Haag
Adres: 1e Sweelinckstraat 54, 2517 GE Den Haag
E-mail: secretary@russian-diocese.nl
 
Archimandriet Nikon (Jakimov) (parochie Heilige Maria Magdalena, Den Haag)
 
Aartspriester Stephan Bakker (parochie Heilige Cornelius de Honderdman, Amersfoort)
 
Aartspriester Sergi Merks (parochie Heilige Tichon, patriarch van Moskou, Nijmegen)
 
Hegoumen Ignaty (Lokhorst) (parochie Heilige Rechtgelovige Grootvorst Alexander Nevskij, Rotterdam)
 
Hegoumen Onufry (Vaillant) (parochie Heilige Transfiguratie, Groningen)
 
Hiëromonnik Jewsewy (Vaillant) (klooster Heilige Nikolaas de Wonderdoener, Hemelum)
 
 
Priester Anatoli Babiouk (parochie Heilige Maria Magdalena, Den Haag)
 
Priester Dimitri Dovger (parochie Heilige Maria Magdalena, Den Haag)
 
Diaken Vladimir Timmer (parochie Heilige Tichon, patriarch van Moskou, Nijmegen)
 
 
Diaken Johannes Simons (parochie Heilige Cornelius de Honderdman, Amersfoort)