Orthodoxe geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen

De Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een aantal Orthodoxe geestelijken in dienst om Orthodoxe Christenen in Nederlandse justitiële inrichtingen te bedienen. Deze geestelijken beantwoorden aan de kwaliteits- en integriteitseisen die door de overheid aan geestelijk verzorgers worden gesteld. Zij zijn bevoegd om in justitiële inrichtingen onder meer individuele gesprekken te voeren, de biecht af te nemen en kerkdiensten te houden.