Welkom

Welkom op de officiële website van de Stichting “Orthodoxe Kerk in Nederland – vertegenwoordiging van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie in de Benelux”. De stichting treedt op als contactorgaan namens de Orthodoxe hiërarchen met kerkelijke gemeenschappen in Nederland en als gemeenschappelijke stem van de Orthodoxe gelovigen in Nederland.

Wij schrijven ‘Orthodox’ met een hoofdletter ter aanduiding van één van de drie grote stromingen binnen het christendom (naast de Rooms-katholieke en Protestantse). Dit om verwarring te voorkoming met het bijvoeglijk naamwoord ‘orthodox’, dat ook gebruikt worden om bepaalde groepen protestanten of Joden aan te duiden en vaak de bijbetekenis ‘conservatief’ heeft – Orthodoxe christenen beschouwen zichzelf als traditioneel, maar niet per definitie als conservatief.

De Orthodoxe Kerk is samen met het Rooms-katholicisme en de Kerken van de Hervorming één van de drie hoofdvormen van het historisch Christendom. In de praktijk komt ook de benaming “Oosters-orthodoxe Kerk” voor. Dit is in navolging van de terminologie die de Wereldraad van Kerken en veel wetenschappers hanteren, hoewel de Orthodoxe Kerk zich zeker nu niet alleen tot het Oosten beperkt. Dit laatste geldt ook voor de familie van Oriëntaalse kerken, waarmee de Orthodoxe Kerk veel gemeen heeft en in Nederland vriendschappelijke relaties onderhoudt. Deze kerken hebben een eigen koepel: Samenwerkingsverband van Oriëntaals-orthodoxe kerken in Nederland (SOKIN). OKIN en SOKIN hebben gezamenlijk het orgaan opgericht dat de Orthodoxe gelovigen in Nederland vertegenwoordigt: de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI).

Nederland kent vandaag de dag ruim 35 (Oosters-)orthodoxe gemeenschappen (Parochies en kloosters). Deze behoren tot verschillende patriarchaten. Sinds 2010 werken de bisschoppen van al deze patriarchaten samen in één Bisschoppenconferentie, met zetel in Brussel.

Er bestaan in Nederland organisaties die de naam “Orthodox” voeren zonder in communie te zijn met de overige Orthodoxe patriarchaten. Deze maken geen deel uit van de Orthodoxe Kerk en worden derhalve niet door de Bisschoppenconferentie vertegenwoordigd.

De Stichting OKiN vertegenwoordigt de Orthodoxie in Nederland o.a. in haar contacten met de overheid, andere kerken en religies. Zij doet dit vanuit en in nauwe samenwerking met de Orthodoxe bisdommen in Nederland, die elk een vertegenwoordiger in de stichting hebben. Op deze site leest u hier meer over.