Geestelijken van het Oecumenisch Patriarchaat

Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel

Hoofd: Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg
Zetel: Kathedraal van de heilige Aartsengelen
Adres: Orthodox Aartsbisdom, Charbolaan 71, BE-1030 Brussel, België
Tel:
+32 2 7365278
E-mail: info@orthodoxia.be
Site: www.orthodoxia.be
Priester Alexandros Pitsikakis (parochie van de Verkondiging aan de Moeder Gods, Utrecht & parochie van de Heilige Theofano, Nijmegen)
 
Oikonomos Joseph Moes (parochie Heilige Nektarios van Egina, Eindhoven)
 
Priester Alexandros Pitsikakis (parochie Verkondiging aan de Moeder Gods, Utrecht)
 
Priester Alexandros Koufoudakis (parochie Heilige Katherina, Amsterdam)
 
Aartspriester Ioannis Psomas (parochie Heilige Nikolaas, Rotterdam) – Bisschoppelijk Vicaris voor Nederland
 
Aartspriester Konstantinos Kenanidis (parochie Heilige Maximos de Belijder, Gorinchem)
 
Aartspriester Willibrord van Ulft (parochie van Apostel Jacobus de Meerdere en de Heilige Parasceva, Den Haag)
 
Archimandriet Meletios (Webber) (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)
 
Aartspriester Anton du Pau (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)
 
Aartspriester Hildo Bos (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)
 
Hiëromonnik Johannes (Joan) Lena (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)
 
Priester Michaël Bakker (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)
 
Priester Oleg Karlashchuk parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)
 
Protodiaken John Sewter (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)
 
Diaken Johannes Veldmeijer (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)