Vertegenwoordigers OKiN

Vertegenwoordigers bij de Raad van Kerken in Nederland

Aartspriester Theodoor van der Voort,  primus (eerste vertegenwoordiger)
Priester Hildo Bos, secundus (tweede vertegenwoordiger)

Vertegenwoordiger in de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland

Hanno Uittenbogaard


Vertegenwoordiger bij het CIO, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

Vacature


Vertegenwoordiger in de Interkerkelijke Commissie voor het Justitiepastoraat  van het CIO

Priester Michaël Bakker


Vertegenwoordiger in de Commissie Kerkgebouwen van het CIO - commissie CIO-K:

Alexis Alexandridis