Metropoliet Isaac

 
Metropoliet Isaac (Patriarchaat van Antiochië)
 
 

Metropoliet Isaac van Duitsland en Centraal Europa

Zetel:   Kathedraal van de heilige Demitrius
Adres:  Antiocheens Orthodox Metropolie
           Geranienweg 27-29,
           50769 Köln, Duitsland

Tel:      +49 2 213795688
E-mail: isaac.barakat@hotmail.com
Site:     http://rum-orthodox.de/

Vertegenwoordiger in de adviesraad: Aartspriester Basilios Khamis
Mob:     +31 6 40283913
E-mail:  Basilioskhamis@hotmail.com