Bestuur stichting


Voorzitter en bestuurder: Metropoliet Athenagoras 
Secretaris: priester Hildo Bos
Adjunct-secretaris: vacature
Penningmeester; Nikolaos Tsakirakis

De stichting is een Nederlandse rechtspersoon die de volmacht van de bisschoppenconferentie aan Metropoliet Athenagoras belichaamt. De stichting heeft derhalve één lid (de "bestuurder”): de vertegenwoordiger van de Orthodoxe bisschoppenconferentie in Nederland, in casu Metropoliet Athenagoras. Als de bisschoppenconferentie een ander persoon aanwijst, verandert de bestuurder van de stichting automatisch.
 
De bestuurder wordt geassisteerd door een secretaris, adjunct-secretaris en een penningmeester, die geen deel uitmaken van het bestuur van de stichting. Deze drie functionarissen worden door de bestuurder benoemd (met de zegen van hun eigen bisschop).
 
Secretaris is priester Hildo Bos van de parochie "h. Nikolaas van Myra” in Amsterdam (Russisch-Orthodoxe Kerk).
Penningmeester Nikolaos Tsakirakis, lid van de parochie "h. Johannes de Voorloper” in Amsterdam (Oecumenisch Patriarchaat).