Geestelijke verzorging in ziekenhuizen en zorginstellingen

Huidige situatie

Op het ogenblik bestaat er geen centrale structuur of contactpunt voor geestelijke zorg aan zieken en verpleegden. Dit heeft o.a. te maken met de verscheidenheid van de Orthodoxe gemeenschappen (qua taal en organisatie) en met het ontbreken van een formele Nederlandse opleiding voor Orthodoxe geestelijken die aan de criteria van bijvoorbeeld de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen voldoet. In de meeste gevallen worden zorgvragen door betrokkenen zelf geregeld; soms gaan zorginstellingen op zoek naar een parochie van de traditie van betrokkenen.

Zoekt u een geestelijk verzorger?

Op deze site vindt u de adressen van alle canonieke Orthodoxe parochies en kloosters en parochiegeestelijken van Nederland. Mocht u hulp nodig hebben bij het vinden van een geestelijk verzorger die bij uw hulpvraag past, kunt u contact opnemen met de stichting Orthodoxe Kerk in Nederland. Bij noodgevallen kunt u contact opnemen met tel. +31 6 18082447 (aartspriester Hildo Bos).