Orthodoxe geestelijken in Nederland

Op de pagina's hiernaast staan de namen van alle Orthodoxe geestelijken in Nederland. Deze zijn gerangschikt op ambt (archimandriet, aartspriester, hegoemen, hiëromonnik, priester, diaken) en binnen elke categorie op achternaam. 
Dit register bevat geen lezers (lectors) of hypodiakenen.  
Gedetailleerdere informatie vindt u op de pagina'a van de parochies waar zij dienen.
 
Ten behoeve van de (na)scholing van Orthodoxe geestelijken en leken is met de zegen van de Bisschoppenconferentie in 2010 het ACOT opgericht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.