Geestelijken van het Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe Kerken in West Europa

Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe Kerken in West Europa – Patriarchaat van Moskou

Hoofd: Metropoliet Johannes van Doubna
 
Aartspriester Josef Sikora (parochie Heilige Myrondraagsters, Breda)
 
Priester Rafaël Kommers (parochie Heilige Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus, Deventer)
 
Priester Sergij Kriger (parochie van de Heilige Johannes Chrysostomos en Servatios, Maastricht)