Stichting Oosters-Orthodoxe Theologie, Spiritualiteit en Praxis

Ten behoeve van de opleiding van Orthodoxe geestelijken in parochies, gevangenissen, krijgsmacht en ziekenhuizen en van (zondagschool)docenten is in 2010 het Amsterdam Centre for Orthodox Theology (ACOT) opgericht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De Stichting Orthodoxe Theologie, Spiritualiteit en Praxis heeft tot hoofddoel dit centrum te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Het ACOT is per 8 april 2020 opgevolgd door het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut.

Opening van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut op 9 september 2022, te Nijmegen.