Annexe instellingen van de stichting Orthodoxe Kerk in Nederland

Zowel de landelijke Orthodoxe koepelorganisatie - de stichting "Orthodoxe Kerk in Nederland" als individuele parochies kunnen geaffilieerde organisaties hebben: organisaties die er nauw verwant mee zijn en voor wiens ANBI-status de koepelorganisatie garant staat. 

De annexe instellingen van de stichting "Orthodoxe Kerk in Nederland" zijn:
 
 Ook kan gebruik gemaakt worden van deze website door parochies, kloosters en bijbehorende stichtingen/vereniging om hun ANBI informatie hier te plaatsen.