Parochies en kloosters van het Exarchaat der Russisch-Orthodoxe Kerken

Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe Kerken in West Europa - Exarchaat van het Œumenisch Patriarchaat 

Hoofd: Aartsbisschop Jean van Charioupolis
Zetel: Kathedraal van de heilige Alexander Nevsky
Adres: Administration Diocésaine, 12, rue Daru, 75008 Paris, Frankrijk 
Tel: +33 1 46 22 38 91
E-mail: administration.diocesaine@exarchat.eu
Site: www.exarchat.eu

Vertegenwoordiger in de adviesraad: Aartspriester Theodoor van der Voort, deken voor Nederland
Tel:                 +31 570 625521
E-mail:             thvoort@gmail.com

Parochies en kloosters:

Naam parochie     Heilige Myrondraagsters
Rector Aartspriester Josef Sikora
Geestelijke Aartspriester Josef Sikora
Adres kerk Kapel op het St. Laurentiuskerkhof, Vogelenzanglaan 21,
Breda-Ginneken
Postadres Piet Retiefstraat 43; 5025 CB Tilburg
Telefoon 06-50913982
Liturgische taal Nederlands
Kalender Griekse
Parochiefeest Zondag van de Heilige Myrondraagsters
Website www.orthodoxekerkbreda.nl
E-mail priesterjosef@hotmail.com 

Naam parochie     Heilige Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus
Rector Aartspriester Theodoor van der Voort
Geestelijke
Geestelijke Priester Rafaël Kommers
Adres kerk Korte Assenstraat 13,
 Deventer
Postadres Metzelaarplein 3, 7416 BV Deventer
Telefoon 0570-625521
Liturgische taal Nederlands
Kalender Griekse
Parochiefeest 29 juni
Website www.petrusenpaulus.eu
E-mail parochie@petrusenpaulus.euNaam gemeenschap     Heilige Panteleimon NB: Deze communauteit eindigt zijn bestaan na het vieren van het patroonsfeest op 27 juli 2019.
Rector Aartspriester Nikolaas Lucassen
Geestelijke  Priester Johan Visser
Adres kerk Brongersmawei 15, 9293 LX Kollumerpomp
Postadres Brongersmawei 15, 9293 LX Kollumerpomp
Telefoon 0511-451838
Liturgische taal Nederlands en Fries
Kalender Griekse
Parochiefeest 27 juli
Website www.orthodoxfriesland.nl
E-mail mail@orthodoxfriesland.nl
Naam parochie     Parochie van de Heilige Johannes Chrysostomos en Servatios
Rector
Geestelijke
Priester Sergij Kriger
Priester Sergij Kriger
Adres kerk St. Maartenslaan 37, 6221 AW Maastricht
Postadres St. Maartenslaan 37, 6221 AW Maastricht
Telefoon 043-3211461
Liturgische taal Nederlands, Engels, Kerkslavisch
Kalender Griekse
Parochiefeest 13 november
Website www.destem-maastricht.nl
E-mail ortho.gabriel@planet.nl