Orthodoxe geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen

De Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een aantal Orthodoxe geestelijken aangewezen als bevoegd om Orthodoxe Christenen in Nederlandse justitiële inrichtingen te bedienen. Deze geestelijken beantwoorden aan de kwaliteits- en integriteitseisen die door de overheid aan geestelijk verzorgers worden gesteld. Zij zijn bevoegd om in justitiële inrichtingen ondermeer individuele gesprekken te voeren, de biecht af te nemen en kerkdiensten te houden. Deze geestelijken werken tijdelijk op freelance basis via de Interkerkelijke Commissie Justitiepastoraat van het CIO. In de praktijk is dit het protestantse justitiepastoraat.


De Orthodoxe geestelijke verzorgers kunnen worden ingezet via de Dienst Geestelijke Verzorging: 
 
Hoofdpredikant 
 
Postbus 90829
2509 LV Den Haag
Algemeen telefoonnummer: 08807 19702