Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de BeneluxDe Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd tijdens een bijeenkomst van de orthodoxe bisschoppen die parochies hebben in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg), op 23 juni 2010, opgericht. Dit is een gevolg van de beslissingen genomen door de IVe Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie, bijeengekomen in Chambésy (Genève) in juni 2009.
 
In zijn inleidend woord verklaarde Metropoliet Panteleimon van België (Oecumenisch Patriarchaat), eerste voorzitter van het OBB, dat er: "theologisch en sacramenteel gesproken eigenlijk maar één Orthodoxe Kerk is” en wij bijgevolg gecoördineerd moeten samenwerken en met één stem een antwoord moeten bieden op de pastorale problemen van onze samenleving, alsook van te getuigen van de rijkdom van de Orthodoxie.

Inmiddels is Metropoliet Panteleimon opgevolgd door Metropoliet Athenagoras en daarmee ook als voorzitter van de bisschoppenconferentie, omdat volgens de beslissingen van Chambésy het Oecumenisch Patriarchaat de voorzitter levert. Aartsbisschop Gabriel van (helemaal rechts op de foto links) is overleden in 2013; zijn huidige opvolger is Aartsbisschop Jean.

De lijst van bisschoppen in het submenu bevat alleen de Orthodoxe hiërarchen met parochies in Nederland.
 
 
 
Hieronder staat een foto van de vergadering van de OBB op 18 juni 2014.

 


In het submenu van deze pagina (zie links) zijn voor het bestuur van de bissschoppenconferentie en de bisschoppen met parochies in Nederland aparte pagina's beschikbaar