Geestelijken van het Oecumenisch Patriarchaat

Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel 

              
Hoofd: Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg
Zetel: Kathedraal van de heilige Aartsengelen
Adres: Orthodox Aartsbisdom, Charbolaan 71, BE-1030 Brussel, België
Tel: +32 2 7365278
E-mail: info@orthodoxia.be
Site:  www.orthodoxia.be

Priester Alexandros Pitsikakis (parochie van de Verkondiging aan de Moeder Gods, Utrecht & parochie van de Heilige Theofano, Nijmegen)

Oikonomos Joseph Moes (parochie Heilige Nektarios van Egina, Eindhoven)
 
Priester Alexandros Pitsikakis (parochie Verkondiging aan de Moeder Gods, Utrecht)

Oikonomos Arkadi Vernikov (parochie van de Heilige Porfirius, Tilburg)
 
Priester Alexandros Koufoudakis (parochie Heilige Katherina, Amsterdam)

Aartspriester Ioannis Psomas (parochie Heilige Nikolaas, Rotterdam) - Bisschoppelijk Vicaris voor Nederland

Aartspriester Konstantinos Kenanidis (parochie Heilige Maximos de Belijder, Gorinchem)
 
Aartspriester Willibrord van Ulft (parochie van Apostel Jacobus de Meerdere en de Heilige Parasceva, Den Haag)