Russisch-Orthodoxe Kerk - Patriarchaat van Moskou

Patriarchaat van Moskou 

Hoofd: Aartsbisschop Elisey van het bisdom van Den Haag en Nederland
Zetel: Kathedrale kerk van de heilige Maria Magdalena,  Den Haag
Adres: 1e Sweelinckstraat 54,  2517 GE  Den Haag
Tel:

E-mail: eparhia@orthodox.nl
Site:

Waarnemend-secretaris van het bisdom van Den Haag en Nederland: Priester Hildo Bos

Archimandriet Nikon (Jakimov) (parochie Heilige Maria Magdalena, Den Haag)

Archimandriet Meletios (Webber) (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)

Aartspriester Stephan Bakker (parochie Heilige Cornelius de Honderdman, Amersfoort

Aartspriester Sergi Merks (parochie Heilige Tichon, patriarch van Moskou, Nijmegen) 

Aartspriester Anton du Pau (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)

Hegoumen Ignaty (Lokhorst) (parochie Heilige Rechtgelovige Grootvorst Alexander Nevskij, Rotterdam)

Hegoumen Onufry (Vaillant) (parochie Heilige Transfiguratie, Groningen) 

Priester Anatoli Babiouk (parochie Heilige Maria Magdalena, Den Haag)

Priester Hildo Bos (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)

Hiëromonnik Serafim (Standhardt) (parochie Heilige Tichon, patriarch van Moskou, Nijmegen) 

Hiëromonnik Jewsewy (Vaillant) (klooster Heilige Nikolaas de Wonderdoener, Hemelum)

Priester Michaël Bakker (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam) 
 
Priester Dimitri Vinnitskiy (parochie Heilige Rechtgelovige Grootvorst Alexander Nevskij, Rotterdam)
 
Priester Johannes (Joan) Lena (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam) 

Protodiaken John Sewter (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)

Diaken Vladimir Timmer (parochie Heilige Tichon, patriarch van Moskou, Nijmegen)

Diaken Johannes Veldmeijer (parochie Heilige Tichon, patriarch van Moskou, Nijmegen)
 
Diaken Dimitri Dovger  (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)
 
Diaken Oleg Karlashchuk (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)
 
Diaken Mihai Abramova (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)