Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe Kerken in West Europa

Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe Kerken in West Europa - Patriarchaat Mosk

Hoofd: Metropoliet Johannes van Doebna
 


Deken voor Nederland: Aartspriester Theodoor van der Voort

Aartspriester Josef Sikora (parochie Heilige Myrondraagsters, Breda) 

Priester Johan Visser 

Priester Rafaël Kommers (parochie Heilige Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus, Deventer) 

Priester Sergij Kriger (parochie van de Heilige Johannes Chrysostomos en Servatios, Maastricht)