Zendende Instantie - Geestelijke verzorging van Orthodoxen buiten parochies

 

Een groot aantal van de ruim 190.000 christenen in Nederland die tot de Orthodoxe traditie kunnen worden gerekend is niet officieel lid van een specifieke parochie. De meesten zijn wel gedoopt en velen vieren Pasen en andere kerkelijke feesten. Zelfs degenen die vrijwel nooit een kerk bezoeken beschouwen zichzelf als Orthodox en doen een beroep op de Kerk in het geval van begrafenissen of wanneer zij zich in een gevangenis of ziekenhuis bevinden. Hiernaast staan links naar de verschillende gevallen waarin Orthodoxe geestelijke verzorging vanuit een parochie niet direct voorhanden is.

Wassenaar, 25 april 2014: Koning Willem-Alexander ontvangt op de Eikenhorst in audiëntie de Oecumenische Patriarch van Constantinopel, Zijne Heiligheid Bartholomeus I (bron: www.koninklijkhuis.nl)

 

De Nederlandse overheid werkt samen verschillende geloofsrichtingen om binnen gevangenissen en de krijgsmacht het wettelijke recht op geestelijke verzorging te garanderen. Hierbij is sprake van een duaal stelsel: de overheid of instelling stelt een geestelijke verzorger aan en de desbetreffende 'zendende instantie' is verantwoordelijk voor de geloofsinhoud en scholing. In het verleden heeft de Nederlandse overheid de Orthodoxen benaderd om tot een samenwerking te komen, maar er was geen gemeenschappelijke vertegenwoordiging. Met de oprichting van de bisschoppenconferentie en het instellen van OKiN hebben de Nederlandse overheid en andere instellingen een officieel Orthodox aanspreekpunt.

Ten behoeve van de opleiding van Orthodoxe geestelijken die door OKiN gezonden kunnen worden naar gevangenissen, leger en zorginstellingen is met de zegen van de Bisschoppenconferentie in 2010 het 
ACOT opgericht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.