Adviesraad stichting

Adviesraad

Een belangrijk orgaan is de adviesraad. Metropoliet Athenagoras wil nauw samenwerken met de Orthodoxe jurisdicties in Nederland. Om deze reden heeft elke jurisdictie een vertegenwoordiger benoemd in een adviesraad van de stichting. De adviesraad neemt weliswaar geen besluiten (deze taak hebben de bisschoppen aan Metropoliet Athenagoras gegeven, maar Metropoliet Athenagoras zal volgens de statuten "in zijn besluitvorming zoveel mogelijk streven naar overeenstemming met de adviezen van de adviesraadĒ. De leden van de adviesraad houden ook hun eigen bisschop op de hoogte van het werk van de stichting.

De Adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Metropoliet Athenagoras

Vertegenwoordigers per jurisdictie:

Ćumenisch Patriarchaat
Priester Georgios Perris 

Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe Kerken in West Europa - exarchaat van het Ćumenisch Patriarchaat
Aartspriester Theodoor van der Voort  

Patriarchaat van Moskou
Priester Hildo Bos 

Patriarchaat van Moskou (Russisch-Orthodoxe Kerk in het buitenland)
John Andersen   

Patriarchaat van ServiŽ
Priester Goran Kovačević 

Patriarchaat van RoemeniŽ
Nicolae-Mihai Crăciun 

Patriarchaat van Bulgarije
Priester Jovan Manev