Russisch-Orthodoxe Kerk - Patriarchaat van Moskou

Patriarchaat van Moskou 


Hoofd: Aartsbisschop Elisey van het bisdom van Den Haag en Nederland
Zetel: wordt later bekend gemaakt
Adres:
Tel:

E-mail:
Site:

Waarnemend-secretaris van het bisdom van Den Haag en Nederland: Priester Hildo Bos

Archimandriet Nikon (Jakimov) (parochie Heilige Maria Magdalena, Den Haag)

Archimandriet Meletios (Webber) (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)

Aartspriester Stephan Bakker (parochie Heilige Cornelius de Honderdman, Amersfoort

Aartspriester Sergi Merks (parochie Heilige Tichon, patriarch van Moskou, Nijmegen) 

Aartspriester Sergi Ovsiannikov (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)

Aartspriester Anton du Pau (parochie Heilige Rechtgelovige Grootvorst Alexander Nevskij, Rotterdam)

Hegoumen Ignaty (Lokhorst) (parochie Heilige Rechtgelovige Grootvorst Alexander Nevskij, Rotterdam)

Hegoumen Onufry (Vaillant) (parochie Heilige Transfiguratie, Groningen) 

Priester Anatoli Babiouk (parochie Heilige Rechtgelovige Grootvorst Alexander Nevskij, Rotterdam)

Priester Hildo Bos (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)

HiŽromonnik Serafim (Standhardt) (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)

HiŽromonnik Jewsewy (Vaillant) (klooster Heilige Nikolaas de Wonderdoener, Himmelum)

Priester MichaŽl Bakker (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam) 
 
Priester Dimitri Vinnitskiy (parochie Heilige Rechtgelovige Grootvorst Alexander Nevskij, Rotterdam)

Protodiaken John Sewter (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)

Diaken Vladimir Timmer (parochie Heilige Tichon, patriarch van Moskou, Nijmegen)

Diaken Johannes Veldmeijer (parochie Heilige Tichon, patriarch van Moskou, Nijmegen)

Diaken Johannes (Joan) Lena (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam) 
 
Diaken Dimitri Dovger  (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)
 
Diaken Oleg Karlashchuk (parochie Heilige Nikolaas van Myra, Amsterdam)